தொடர்புக்கு


சுவடியியல் புலம்
செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்
செம்மொழிச் சாலை
பெரும்பாக்கம்
சென்னை - 600100.


View Larger Map

CONTACT US
Faculty of Manuscriptology
Central Institute Classical Tamil
Chemmozhi Salai
Perumbakkam
Chennai - 600100.

தொலைபேசி
+91-44-22540124

நிறுவன இணைய முகவரி்: www.cict.in

மின்னஞ்சல்: suvadi@cict.in


பின் செல்க