செவ்வியல் சுவடித் தேடல் (Online Classical Tamil Manuscripts Search Engine)

ஆய்வாளர்கள் எளிதாகச் செவ்வியல் சுவடிகளைப் படிப்பதற்கும், பாடவேறுபாடு கண்டறிவதற்கும் ஏற்றவாறு இணைய வழிச் சுவடித் தேடலில் பாடலின் எண்ணிட்டுத் தேடும் வசதியும் பாடலின் குறிப்பிட்ட ஏதெனும் ஒரு சொல்லைக் கொண்டு தேடும் முறையும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

* செவ்வியியல் நூலை முதலில் தேர்வு செய்யவும்;
* பின்பு சுவடியைத் தேர்வு செய்யவும்;
* அதன்பின் எண் வழித் தேடல்/பாடலின் ஒரு சொல் வழித் தேடல் மேற்கொள்க.

தேடல் குறிப்புகள்:


1.எண் வழித் தேடல்:
தேடலுக்குரிய பாடல்/ நூற்பா எண்ணைக் கொடுப்பதன் மூலம் உரிய சுவடி ஏட்டின் பக்கம் கிடைக்கப்பெறும்.

2.பாடலின் குறிப்பிட்ட ஏதெனும் ஒரு சொல் வழித் தேடல்:
தேடலுக்குரிய பாடலின் சொல்லைக் கொடுப்பதன் மூலம் உரிய சுவடி ஏட்டின் பக்கம் கிடைக்கப்பெறும்.

இந்த சுவடித் தேடலில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டடுள்ள ஓலைச்சுவடிகள் விபரம்:


நூல் தலைப்பு

செவ்வியல் நூல்

செம்மொழி நிறுவனக் குறுந்தகடு எண்

எண்ணிக்கை

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

நாலடியார்

எண்: 313

400

சிலப்பதிகாரம்

பதிகம்

எண்: 313

20

பத்துப்பாட்டு

திருமுருகாற்றுப்படை

எண்: 314

317

பத்துப்பாட்டு

திருமுருகாற்றுப்படை

எண்: 314

317

எட்டுத்தொகை

ஐங்குறுநூறு

எண்: 8A

500

தொல்காப்பியம்

பொருள் - அகம் - சி.வை.தா பதிப்பு

எண்: 313 (1-30)

30

தொல்காப்பியம்

பொருள் - புறம் - சி.வை.தா பதிப்பு

எண்: 313 (1-36)

36

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

திருக்குறள்

எண்: 314

1330

எட்டுத்தொகை

அகநானூறு

எண்: 112(301-400)

100

தொல்காப்பியம்

சொல்.சேனா

எண்:112(485-947)

462

தொல்காப்பியம்

மூலம் (எழுத்து)

எண்:247 (1-484)

484

தொல்காப்பியம்

மூலம் (பொருள்)

எண்:100 (948-1614)

666

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

ஏலாதி

எண்:143

80

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

திரிகடுகம்

எண்:179

100

முத்தொள்ளாயிரம்

முத்தொள்ளாயிரம்

எண்:19

109

சிலப்பதிகாரம்

பதிகம்

எண்: 18 (1-90)

90

சிலப்பதிகாரம்

புகார்க் காண்டம் - மங்கல வாழ்த்துப் பாடல்

எண்: 18 (1-20)

20

சிலப்பதிகாரம்

புகார்க் காண்டம் - மனையறம்படுத்த காதை

எண்: 18 (1-90)

90

சிலப்பதிகாரம்

புகார்க் காண்டம் - அரங்கேற்று காதை

எண்: 18 (1-175)

175

சிலப்பதிகாரம்

புகார்க் காண்டம் - அந்திமாலைச் சிறப்புசெய் காதை

எண்: 18 (1-84)

84

சிலப்பதிகாரம்

புகார்க் காண்டம் - இந்திர விழவு ஊர் எடுத்த காதை

எண்: 18 (1-25)

25


மேலும் பல மின்படியாக்கப்பட்ட சுவடிகள், இத்தேடலில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

இணையவழிச் செவ்வியல் சுவடித் தேடல்

பின் செல்க